Lærlingeordningen kan dekke 30% av behovet for nyrekruttering av sjåfører!

Charles Galaasen
charles.galaasen@sotin.no 14.05.2019

En fersk kartlegging gjort i mai 2019 viser at det via videregående opplæring i skole og bedrift er potensiale for å utdanne 660 nye yrkessjåfører i løpet av skoleåret 2019/2020. Dette er tilsvarer 30% av rekrutteringsbehovet dersom man legger til grunn at næringen har behov for 2000 nye sjåfører årlig. Norges Lastebileier-Forbund og NHO Transport har tidligere synliggjort at det er behov for 1000 sjåfører årlig de neste 14 årene innen henholdsvis godstransport og persontransport. 

De fleste ungdommene ønsker seg læreplass innen godstransport. For høstens inntak av lærlinger er det 330 som har gjort avtale om læreplass innen godstransport, det er 40 ungdommer som vil jobbe med persontransport. 

Ungdommer som satser på en karriere innen transport og logistikk må normalt gjennomføre 2 år i videregående skole før de kan fortsette som lærling i bedrift. Læretiden er 2 år og inneholder blant annet førerkortopplæring til vogntog eller lastebil. Opplæringskontorer innen Transport og Logistikk samarbeider med landslinjer for Yrkessjåførfaget vedrørende førerkortopplæring.

Utfordringen nå er at kapasiteten på landslinjene er sprengt. For høstens inntak er det 370 ungdommer som er kvalifisert for oppstart på landslinje i august. Landslinjer har oppgitt en kapasitet på 264 plasser på 19 ukers yrkessjåføropplæring. Tidligere har Opplæringskontorene hatt muligheten til å beregne oppstart i januar året etter for de lærlingene som ikke har plass i august. Denne muligheten er begrenset for kommende skoleår siden antall potensielle lærlinger med oppstart i januar 2020 er oppgitt til 290 plasser.


Aldergrensen for å kjøre buss er 18 år (Forutsetter lærekontrakt). Foto: Charles Galaasen


330 ungdommer ønsker å starte som Yrkessjåfør høsten 2018
Foto: Charles Galaasen  OK Transport og terminalfag
i Sogn og Fjordane
Firdavegen 6, 6800 Førde

Postadresse:
Postboks 693
6804 Førde

Telefon: 917 77 496
E-post: rune@transportfag-sfj.no


Levert av