Nasjonal læreplassgaranti i Yrkessjåførfaget

Opplæringskontorene som jobber med transport og logistikk i Sotin-nettverket er enige om å gi nasjonal læreplassgaranti i Yrkessjåførfaget i 2019.


Læreplassgarantien gis til elever som har fullført og bestått Vg2 Transport og logistikk. Garantien forutsetter at ungdommene må tilfredsstille noen kriterier. Blant annet kreves aktiv deltakelse på Yrkesfaglig fordypning, lite fravær og bestått i alle fag. I tillegg forutsetter det nok kapasitet på førerkortopplæringen.

Avtalen vil bli ferdigstilt i løpet av desember. Der vil alle detaljer om kriterier og krav som stilles komme fram. 

Opplæringskontorene i Sotin har de aller fleste lærlingene i Yrkessjåførfaget i Norge, per dags dato ca. 1200 stykker. Avtalen støttes av Norges Lastebileier-Forbund og NHO Transport. Yrkessjåfører er etterspurt kompetanse både i persontransport- og godsbedrifter.

Les hva Norsk  Lastebileier-forbund skriver om saken HER
OK Transport og terminalfag
i Sogn og Fjordane
Firdavegen 6, 6800 Førde

Postadresse:
Postboks 693
6804 Førde

Telefon: 917 77 496
E-post: rune@transportfag-sfj.no


Levert av  
mangadexmangadex