Kran- og løfteoperasjonsfaget

Faget skal gi lærlingene breddekunnskap og ferdigheter innen planlegging, risikovurdering, sikker utførelse, evaluering og vedlikehold ved bruk av løfteutstyr. Dyktige og selvstendige fagarbeidere skal bidra til å gjennomføre komplekse løfteoperasjoner, som vil stille spesielle krav til god breddeforståelse og kunnskap i hele konsekvensrekkefølgen av en løfteoperasjon. Dette for at arbeidsoppgavene kan løses på en slik måte at personell, materiell og miljø ikke utsettes for en uakseptabel risiko.

Utdanningsveien

VG1 Teknologi- og industrifag – 12 mnd.

 • Fellesfag
 • Felles programfag
 • Yrkesfaglig fordypning med praktisk opplæring
 • Muligheter for utplassering i transport- og logistikkbedrifter

VG2 Transport og logistikk – 12 mnd.

 • Fellesfag
 • Felles programfag transport og logistikk
 • Førerkort klasse B
 • Truckføreropplæring
 • ADR
 • Yrkesfaglig fordypning (utplassering) i én eller flere bedrifter innenfor logistikk, transport og kranbransjen

VG3 Læretid i bedrift – Kranfaget – 24 mnd.

 • Opplæring og praksis i bedrift
 • Førerkort klasse C
 • Lærlingen skal skaffe seg bred erfaring i yrket
 • Planlegge, risikovurdere, utføre og evaluere løfteoperasjoner selvstendig og sammen med andre
 • Kranførersertifikat klasse G1, G8, samt en annen hovedkran
 • Læretiden avsluttes med en todagers praktisk fagprøve

Om man ønsker å bli kranfører er den vanligste veien å gå VG1 Teknologi- og industrifag produksjon første året, for så å gå over til VG2 Transport og logistikk andre året.

Etter å ha gått Transport og logistikk kan man søke seg inn som lærling i Kranfaget.

Læretiden i bedrift

Læretiden i bedrift går normalt over 2 år og man vil til vanlig få én årslønn fordelt over disse årene. I løpet av læretiden skal man blant annet opparbeide seg kompetanse på å planlegge, styre, gjennomføre og evaluere løfteoperasjoner, kontrollere løfteredskaper og løfteinnretninger i tråd med gjeldende regelverk, utføre løfteoperasjoner i tråd med gjeldende regelverk, betjene mobilkran og en annen hovedkran, betjene truck, lastebilkran, fastmontert hydraulisk kran og bro- og traverskran, utføre logistikkplanlegging i tråd med gjeldende regelverk, planlegge, styre, gjennomføre og evaluere ulike typer riggeoperasjoner

Om man ikke har gått på TIF eller Transport og logistikk, kan man fortsatt søke seg inn som lærling, men læretiden vil da bli noe lengre, inntil fire år.